اخذ جواز تاسیس

در کشور ایران همانند سایر کشورها پرداخت مالیات از جمله مسائل مهمی است که تمامی شرکت های تجاری و حتی تولیدی های اشخاص حقیقی با آن درگیر هستند. اخذ جواز تاسیس به عنوان یک موافقت نامه اصولی مزایای فراوانی را به همراه دارد و موجب قانونی شدن مراحل تاسیس و راه اندازی واحد تولیدی خواهد شد  اما سوال اینجاست که مالیات جواز تاسیس چگونه محاسبه می شود و شامل چه مواردی است؟

مالیات جواز تاسیس و حق تمبر

مرجع صادر کننده پروانه تاسیس بسته به نوع آن مشخص می شود و همین مرجع صادر کننده میزان مالیات جواز را مشخص خواهد کرد و شخص حقیقی یا حقوقی که قصد اخذ این مجوز را دارند باید این مبلغ مشخص شده را پرداخت کنند. هزینه های مربوط به مالیات و حق تمبر براساس آیین نامه تعیین شده و پس از واریز قابل استرداد نیست. میزان مالیات به شرح زیر است:

  • بابت صدور جوازتاسيس مبلغ يكصد هزارريال ( 100000 ) ريال
  • هربار تمديد آن مبلغ پنجاه هزار ( 50000 ) ريال
  • بابت حق تمبر به ميزان نیم در هزارسرمايه ثابت طرح و حداكثر معادل يك ميليون (1000000 ) ريال

میزان مالیات واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

براساس بخشنامه کلیه واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش خصوص و تعاونی که از اول سال 81 به بعد موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند؛ از تاریخ شروع بهره برداری به مدت چهار سال 80 درصد بخشودگی مالیاتی تعلق می گیرد. این میزان برای واحدهای کمتر توسعه یافته تا ده سال به میزان صد درصد خواهد بود.

براساس تبصره سوم از ماده 31 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، همه تاسیسات جهانگردی و ایرانگردی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه دارند، هر سال به میزان پنجاه درصد معاف از پرداخت مالیات خواهند بود.