اخذ جواز تاسیس

برای اخذ جواز تاسیس متقاضی حقیقی یا حقوقی باید خطاب به نهاد صادرکننده مجوز نامه ای آماده کند. این درخواست همانند سایر نامه های اداری است و نگارش آن تفاوت چندانی با اغلب نامه های اداری ندارد. در این گونه نامه ها قالب یکسانی وجود دارد که در آن تنها کافی است، قسمت های مشخصی با عبارت های مرتبط با متقاضی تکمیل شود. لازم به ذکر است که نامه درخواست جواز تاسیس درواقع پرسشنامه جواز تاسیس نام دارد.

نمونه متن درخواست جواز تاسیس

بسمه تعالی

درخواست صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی صنعتی

ریاست محترم اداره صنایع و معادن ….

با سلام،

احتراماً با عنایت به مطالعه و قبول شرایط و ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای تولیـدی، طراحـی و مونتـاژ مستند به دستورالعمل شماره ۹/۵۰۰۲ مورخ ۴/۱۰/۸۷ وزارت صنایع و معادن و آگاهی از الزامـات ارائـه شـده از طـرف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی و با در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی موجود در مـورد استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، بدین وسیله تقاضای احداث واحد صنعتی در زمینه تولید با ظرفیت در محل پیشنهادی را می نمایم.

خواهشمند است دستور فرماید نسبت به صدور جواز تاسیس اقدام لازم به عمل آید.

نام متقاضیان: –

۱……………………………….

۲……………………………..

۳…………………………………

۴………………………………….

۵……………………………….

نام و امضاء متقاضیان (مهر شرکت)

آدرس و تلفن: …………………………………………………………………………………………….. اعـلام نظـر کمیتـه طـرح و برنامـه : بـا عنایـت بـه اولویـت هـای صـنعتی در سـطح ملـی و اسـتانی، طـرح تولیـد ……………………………… به علت ……………………………………… دارای الف- اولویت می باشد ب- نمی باشد

تاریخ بررسی:

معاونت امور برنامه ریزی، توسعه و فناوری

در صفحات بعدی متن جواز تاسیس باید مشخصات طرح همچون میزان سرمایه گذاری، میزان انرژی مصرفی مورد نیاز، مشخصات متقاضی حقیقی و حقوقی همانند آدرس دقیق و ….، معرفی سهام داران، معرفی محصولات طرح، شرح فرایند تولید و نمودار آن، نمودار گردش فرایند تولید، ظرفیت طرح و پیش بینی برنامه تولید، ظرفیت نهایی طرح و برنامه تولید، برآورد پرسنل و تخصص های مورد نیاز، ماشین آلات و تجهیزات، تاسیسات مورد نیاز و اطلاعات تکمیلی باید داخل پرسشنامه وارد شود.