اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری از جهاد کشاورزی

باید بدانید که اخذ پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی باید بعد از دریافت جواز تاسیس کشاورزی انجام شود. جواز تاسیس جهاد کشاورزی به دو صورت حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد که هرکدام شرایط خاص خود را دارند .

برخی از صنایع برای اخذ جواز تاسیس جهاد کشاورزی دارای اهمیت و اولویت می باشند برخی از این صنایع شامل:

انواع سردخانه، فرآوری و بسته بندی تخم مرغ، فرآوری سیفی جات و میوه ها ، درجه بندی سبزیجاتی همچون سیب زمینی و… می باشد.

اخذ پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی چه مراحلی دارد؟

دارا بودن جواز تاسیس جهاد کشاورزی

انجام اقدامات لازم جهت ساخت تاسیسات و ملزومات طرح

نصب نمودن دستگاه ها و به راه انداختن آزمایشی دستگاه ها

اقدام برای استخدام کردن نیروی انسانی واجد شرایط

مرحله تولید به شکل آزمایشی جهت تولیدات انبوه

تکمیل فرم پرسشنامه پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی و ارسال آن به دفتر مدیریت صنایع کشاورزی استان

عکس مستندات مرتبط با انشعبات آب و برق و پایان کار بنا که از سوی مراجع ذی ربط اخذ شده، به همراه دیگر مدارد باید تحویل داده شود

کارشناس مربوطه تمامی مدارک مذکور را مورد مطالعه قرار داده و از ادارات مختلف شامل سازمان کار و امور اجتماعی، نظارت بر مواد غذایی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مورد تقاضا تحقیقات انجام می دهد و متقاضی باید پاسخ بررسی ها پیگیری می کند.

هماهنگی های مورد نیاز برای بررسی و تکمیل فرم گزارش تکنیکی بازدید و همینطور ارزیابی ظرفیت بر اساس 280 روز کاری و راندمان 80 درصد با کارشناسان استانی به عمل آورده می شود.

کارشناس مربوطه اقدام به تنظیم و تدوین پیش نویس پروانه بهره برداری کشاورزی و ارسال آن برای تایپ می نماید

پروانه بهره برداری مذکور باید به ترتیب توسط کارشناس مربوطه، ریاست اداره صنایع ، مدیر صنایع کشاورزی، معاونت توسعه و صنایع روستایی به تایید برسد و رئیس سازمان آن را امضا کند.

متقاضی باید در این مرحله بسته به میزان سرمایه گذاری از مبلغ 50 تا 150 هزار ریال حق التمبر پرداخت کند.

تاریخ و شماره روی پروانه بهره برداری قید شده و به متقاضی تحویل داده می شود
رونوشتی از پروانه بهره برداری به سازمان های محیط زیست، استاندارد و تحقیقات صنعتی، کار و امور اجتماعی، نظارت بر مواد غذایی و در نهایت مدیر محترم جهاد کشاورزی شهر مورد تقاضا ارسال می شود
پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی

نکاتی در خصوص اصلاح پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی

اگر واحد تولیدی بخواهد ظرفیت های تولیدات محصولات کشاورزی خود را افزایش دهد، می بایست درخواستی تنظیم کند که حاوی مواردی باشد که می خواهد آنها را اصلاح نماید. درخواست را به انضمام پرسشنامه پروانه ارسال می نماید. در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل مذکور، باید پروانه قبلی در بایگانی سازمان ضبط شود تا پروانه جدید امکان صدور داشته باشد.