اخذ پروانه بهره برداری

در محیط های روستایی که فرصت های شغلی کمی وجود دارد؛ صنایع تبدیلی کشاورزی می تواند شرایط کاری مناسبی را ایجاد کند. این گونه مشاغل باید با دریافت پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی شروع به کار کنند.

ایجاد این نوع از صنایع علاوه بر اینکه نوعی کارآفرینی محسوب می شود؛ ضایعات و دورریزهای کشاورزی را به حداقل می رساند و این مواد را به چرخه کسب و کارهای پرسود وارد می کند.

پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی تبدیلی

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه بهره برداری صنایع کشاورزی

  • اسناد و مدارک مربوط به مالکیت زمین مورد نیاز جهت احداث واحد صنعتی
  • مدارک هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی
  • جواز تاسیس
  • مدارک حق آبه
  • طرح توجیهی

حق آبه به حقوق هر فرد جهت استفاده از منابع آبی منطقه گفته می شود. این حق باتوجه به منطقه مقرر در شهر روستا، مزرعه، زمین و غیره و به میزان مشخص و حتی ساعات معیین اختصاص پیدا می کند.

فرآیند دریافت پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی

برای درخواست پروانه بهره برداری در ابتدا باید جواز تاسیس داشته باشید. مدت اعتبار این مجوز یک سال است و بعد از گذشت این مدت زمان یا باید این مجوز تمدید شود یا اینکه پروانه بهره برداری بگیرید. در  این مورد می توان به دو روش حضوری یا الکترونیکی اقدام کرد.

برای مراجعه حضوری باید به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مورد نظر خود بروید و درخواست و مدارک خود را به مدیریت استان تحویل دهید. کارشناسان مجموعه از محل واحد صنعتی بازدید می کنند و از مراحل پیشرفت کار گزارشی تهیه می کنند.

اگر طرح با استانداردها مطابقت داشته باشد؛ طرح در کمیسیون مربوطه مطرح می شود. اگر طرح در کمیسیون با موافقت مواجه شود؛ تمبر مالیاتی برای آن باطل خواهد شد و پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی صادر می شود. در غیر این صورت روند پرونده و دلیل مخالفت با طرح به متقاضی اعلام خواهد شد.