اخذ پروانه بهره برداری

صدور پروانه بهره بردرای گلخانه چه مراحلی دارد؟

متقاضی درخواستی کتبی برای صدور پروانه گلخانه به سازمان مهندسی کشاورزی ارائه می کند. شخص مهندس ناظر پروژه فرم گواهی پایان کار را کامل کرده و به سازمان منابع طبیعی استان و نظام مهندسی کشاورزی تحویل می دهد.
مدارک مرتبط با صدور پروانه بهره برداری دریافت شده و بررسی می شود. پرونده متقاضی دریافت پروانه جهت صدور و تطبیق دادن با طرح اولیه بر اساس فرم گواهی پایان کار احداث گلخانه، توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان بررسی می شود.
کمیته فنی صدور پروانه استان درخواست را بررسی کرده و نظر نهایی را اعلام می کند.
بر اساس قوانین نظام گلخانه ای با مسئول فنی دارای شرایط در ماده ۲۲-۱-۱ نظامنامه مرتبط، اقدام به عقد قرارداد می شود.
صادر شدن پروانه بهره برداری گلخانه انجام می شود.
لازم به ذکر است که برای اخذ پروانه بهره برداری، از زمانی که طرح توسط کمیته فنی به تایید برسد، یک ماه زمان لازم است.

پروانه بهره برداری گلخانه

برای صدور پروانه بهره برداری گلخانه چه مدارکی نیاز است؟

گواهی پایان خدمت سربازی
مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی
ارائه نمودن جدیدترین و آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
مدارک مالکیت زمینی که طرح قرار است در آن اجرا شود وکپی برابر اصل شده آنها یا اجاره نامه رسمی ای که حداقل به مدت ۱۰ سال غیر قابل فسخ باشد.
مدارک پروانه بهره برداری آب به انضمام کپی برابر اصل شده آنها
اصل جواز تاسیس گلخانه به علاوه یک عدد فتوکپی
ارائه فتوکپی از قرارداد با پیمانکار
ارائه کروکی به همراه پلان تفکیک شده به همراه یک رونوشت از آن
ارائه معرفی نامه از سوی جهاد کشاورزی و فرم گواهی پایان کار گلخانه ( فرم شماره ۴) به علاوه کپی آن
ارائه اصل رسید ثبت نام داخل سامانه اینترنتی نظام مهندسی
ارائه درخواست متقاضی مبنی بر صدور پروانه گلخانه به صورت کتبی
۲قطعه عکس تمام رخ در ابعاد ۳*۴
کارشناس مربوطه باید فرم بازدید و نظریه کارشناسی را کامل کند
پرداخت و ارائه قبض مالیات و حق تمبر

تمدید پروانه بهره برداری گلخانه

در مورد تمدید پروانه بهره برداری کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری هر استان تصمیم گیری خواهد کرد و گزارشات مسئولین فنی این حوزه بسیار تاثیرگذار می باشد.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر خدمات دیگری همچون اخذ استاندارد، نگارش طرح توجیهی و اخذ جواز کسب به مشتریان خود ارائه می کند.