اخذ-جواز-کسب

پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه های زنجیره ای مکانی است که تمامی مایحتاج مردم را اعم از مواد خوراکی ، بهداشتی و… تامین می نماید. این گونه فروشگاه های در مناطق اطراف دارای شعبات متعدد می باشد. در خصوص مفاد و قوانین مربوط به پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای باید گفت: این گونه مقرر شده است که در شهرهایی که جمعیت آنها به صد هزار نفر نمیرسد، اولویت ایجاد فروشگاه های زنجیره ای به واحدهایی تعلق می گیرد که پروانه کسب داشته باشند.

پروانه کسب فروشگاه های زنجیره ای

ضوابط خاص اتحادیه کشوری برای فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه باید تجهیزات مورد نیاز در خصوص مقابله با آتش سوزی را طبق مقررات فراهم کرده باشد.

سرویس بهداشتی و نمازخانه و انبار و سردخانه و پارکینگ باید برای تمامی شعبات تعبیه شده باشد.

شعبات باید دارای نام تجاری یکسان و مدیریت متمرکز باشند.

هریک از واحدها صندوق مکانیزه جهت فروش و حسابرسی داشته باشند.

واحدها باید دارای قسمت رسیدگی به شکایات مشتریان و دوربین مداربسته باشند.

ضوابط اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای برای اخذ پروانه کسب

اتحادیه فوق دارای عناوین روبرو میباشد: کالا و خدمات همگن به کد آیسیک ۵۲۱۱۱۶- کالا و خدمات همگن که طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آرایشی و بهداشتی بی باشد دارای کد آیسیک ۵۲۱۱۱۵- تمامی کالا ها و خدمات به کد آیسیک ۵۲۱۱۱۷- تمامی کالاها و خدمات کد آیسیک ۵۲۱۱۱۸٫

نکته قابل توجه اینکه واحدهای صنفی این اتحادیه دست کم باید در دو شهرستان دارای شعبه باشند. درصورتی هم که رسته های شغلی بخواهند اصلاحی انجام دهند با درخواست متقاضی و تایید اتحادیه این امر صورت خواهد گرفت.

در خصوص مساحت فروشگاه ها نیز براساس نوع فروشگاه تعیین می گردد که در کمترین مساحت نباید از ۳۰۰ متر مربع کمتر باشد.

مشتریان محترم در صورتی که می خواهند اطلاع بیشتری در خصوص اخذ پروانه کسب داشته باشند می توانند با کارشناسان تکسفیری تماس حاصل فرمایند.