اخذ پروانه بهره برداری

با وجود اینکه همه کسب و کارها از تاثیر منفی کرونا بر وضعیت اقتصادی شکایت داشتند؛ آمارها نشان داد که در دوران کرونا صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بیشتر شده است. این رشد حتی تا سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت.

طبق خبری از وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری برای صدور پروانه بهره برداری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه در سال گذشته رشد قابل توجهی معادل با ۱۴۹ درصدی داشته. لازم به ذکر است که این آمار مربوط به مجموع پروانه های بهره برداری هم توسعه ای و هم ایجادی بوده که نقش قابل ملاحظه ای نیز در ایجاد اشتغال ایفا کرده است. به بیان دیگر در این رابطه برای حدود ۷۷ هزار نفر تولید فرصت شغلی شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، رشدی بیست درصدی را نشان می دهد.

رشد سرمایه گذاری در پروانه بهره برداری

رشد سرمایه گذاری در پروانه بهره برداری به ۱۴۹ درصد رسید!

بخشی از این گزارش مربوط به مجوزهای معدنی است.(منظور از مجوزهای معدنی مجوزی است که به منظور اکتشافِ هر نوع ماده به صورت جامد، مایع یا گاز از معادن به متقاضیان حقیقی و حقوقی اعطا می شود.) آمارهای این بخش در نیمه اول سال آماری حدود ۵۰۰ مورد پروانه اکتشاف که حدود ۲۳۰ مورد از آن گواهی کشف و باقی پروانه بهره برداری بوده را نشان می دهد. فعالیت های این حوزه نیز موجب اشتغال آفرینی برای حدود ۲۵۰۰ نفر از جمعیت نیروی کار شده است.

رشد صدور پروانه بهره برداری در مورد مجوزهای صنعتی و خارجی

قسمت آخر گزارش مربوط به تجارت خارجی و فنی و مهندسی بود. در این بخش صدور حدود ۳۵۰۰ مورد کارت بازرگانی به ثبت رسیده است. این ارقام رشد پنجاه درصدی را به نسبت همین زمان در سال گذشته نشان می دهد. آمار و ارقام برای پروانه های صنعتی و جواز خدمات به ترتیب حدود ۳۰۰ هزار و حدود ۱۵۰ مورد بوده است که همه بخش ها طبق آمار رشد قابل ملاحظه ای را شاهد بودیم.