اخذ جواز تاسیس

اگر شما یک فارغ التحصیل رشته پرتو شناسی هستید؛ برای شروع کار خود به عنوان یک رادیولوژیست به یک موسسه تصویربرداری و رادیولوژی نیاز دارید. از همان آغاز کار خود را اصولی انجام دهید و پیش از اقدام حتما پروانه تاسیس رادیولوژی بگیرید.

این پروانه تاسیس تنها به اشخاص حقیقی واجد شرایط تعلق می گیرد و این افراد پس از اخذ جواز می توانند در نوبت های کاری مشخص شده به شرط حضور مسئول فنی در کلینیک رادیولوژی به فعالیت بپردازند. در صورتی که اشخاص حقوقی همجون شرکت های بهداشتی بخواهند این مجوز را دریافت کنند؛ حداقل یک نفر از روسا و مدیران باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با رادیولوژی باشد.

شرایط دریافت پروانه تاسیس رادیولوژی

رادیولوژی یک رشته پزشکی است که متخصص در آن با کمک ابزارها و تجهیزات مختلف به تشخیص بیماری کمک می کند. فردی که به عنوان متخصص رادیولوژی شناخته می شود دارای مدرک دکتری است و باید دانشنامه تخصصی تاییدشده از وزارت بهداشت نیز در این زمینه داشته باشد. البته امتیاز تاسیس و راه اندازی مراکز رادیولوژی به لیسانسه های نیز اعطا می شود اما دیگر به عنوان متخصص شناخته نخواهند شد.

وجود یک مسئول فنی در تمامی مراکز تصویربرداری مورد نیاز است. مسئول فنی شخصی است که در رشته رادیولوژی تخصص دارد و مجوز به نام او صادر می شود. این شخص می تواند در دو نوبت صبح و عصر و شب در موسسه قبول مسئولیت کند.

پروانه تاسیس رادیولوژی

چگونگی دریافت پروانه تاسیس رادیولوژی

اولین مرحله ارائه درخواست تاسیس مرکز رادیولوژی است که باید وزارت بهداشت تحویل داده شود. وزارت بهداشت در رابطه با ارائه موافقت نامه اصولی تصمیم گیری کرده و در صورت لزوم زمان ارائه مدارک را ابلاغ خواهدکرد.

مدارک مورد نیاز

  • لیست پرسنل کلینیک
  • لیستی از تجهیزات موسسه به همراه تاییدیه
  • ارائه نشانی محل موسسه به هماره شماره تماس و نقشه ساختمان
  • پروانه بهره برداری
  • سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی مکان

لازم به ذکر است که باید زمان مورد نظر جهت شروع کار به دانشگاه مربوطه اطلاع رسانی شود.