اخذ پلمپ دفاتر در تکسفیر

سوالات خود را ازما بپرسید…

اخذ پلمپ دفاتر از چه جهت اهمیت دارد؟

به استناد ماده 6 قانون تجارت، همه تجار می بایست: دفتر روزنامه، دفترکل، دفتر کپیه و دفتر دارایی داشته باشند. همگی موسسات و شرکت هایی که به ثبت می رسند نیز، باید برای دریافت دفاتر پلمپ شده اقدام کنند.پلمپ و شماره گذاری دفاتر ذکر شده، اساس حسابداری شرکت ها و موسسات می باشد. لازم به ذکر می باشد که این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند. جهت دریافت پلمپ دفاتر رسمی موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر شما را همراهی خواهد کرد. در ادامه در مورد هریک از دفاتر رسمی توضیح مختصری ارائه می شود.

دفتر روزنامه چیست؟

طبق تعاریف گفته شده، تمام رخدادهای مالی روزانه و کلیه معاملات براساس تاریخ باید در دفتر روزنامه نوشته شود. دفتر روزنامه همچنین دارای چندین ستون مختلف برای وارد کردن شماره اسناد حسابداری و شرح بدهکار و بستانکار می باشد.

دفتر کل چیست؟

دفتر کل نیز یکی از دیگر اسناد حسابداری است که برای تهیه صورت و طراز مالی از آن استفاده می شود. در ماده 8 قانون تجارت اینطور ذکر شده است که: کلیه تجار و کسبه باید دست کم هفته ای یک بار رویدادهای مالی مختلف دفتر روزنامه را تفکیک کرده و در قسمت مشخص شده از دفتر کل وارد نمایند.

دفتر کپیه چیست؟

براساس ماده 10 قانون تجارت، تمام مراسلات کسبه و تاجران باید طبق تاریخ وقوع در دفتر کپیه ثبت گردد.

دفتر دارایی چیست؟

هر تاجری می بایست هر سال لیستی از تمامی دارایی ها و نیز قروض و مطالبات خود تهیه کرده و در دفتر دارایی ثبت و امضا نماید.

باید توجه داشته باشید که جهت انجام بهتر امور ثبتی و حقوقی خود خصوصا اموری مانند اخذ جواز تاسیس و اخذ جواز کسب و همینطور اخذ پروانه بهره برداری نیازمند دریافت مشاوره هستید. با تکسفیر تماس بگیرید.

مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر

برای اخذ پلمپ دفاتر چه مدارکی لازم است؟

اخذ پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی

  • کپی از کارت ملی
  • کپی از پروانه یا مجوز کسب
  • کامل کردن فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر
  • کپی از آگهی روزنامه ثبت شرکت
  • در صورت وجود تغییرات ثبتی، کپی از آگهی ثبت تغییرات شرکت

اخذ پلمپ دفاتر برای اشخاص حقوقی

  • کپی از مهر شرکت و کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل شرکت
  • کامل کردن فرم اظهارنامه
  • کپی از آگهی ثبت شرکت و درصورت وجود تغییرات شرکت، کپی از آن

مشاوران تکسفیری همراه شما عزیزان در زمینه ثبت شرکت، اخذ پلمپ دفاتر، ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج، خرید و فروش شرکت  و دیگر خدمات ثبتی و حقوقی هستند، سوالات خود را از ما بپرسید