در مورد ثبت شرکت های سهامی خاص بیشتر بدانید

شرکت سهامی خاص از پرکاربردترین شرکت هاست که تمامی سرمایه آن در هنگام تاسیس توسط موسسان تامین می شود.

طبق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت تعداد افراد تشکیل دهنده شرکت سهامی حداقل باید 3 نفر باشند. همچنین باید 2نفر به عنوان بازرس تعیین شوند،یک نفر بازرس اصلی و یک نفر هم بازرس علی البدل.بازرسین نباید دارای نام خانوادگی یکسان باشند.طبق ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران و بازرسین باید کتبا سمت خود را قبول کنند تا مدت مدیریت آن ها آغاز شود.در ادامه با روند ثبت شرکت سهامی خاص آشنا خواهید شد.

در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص به این نکات توجه داشته باشید:

 • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان می باشد و باید قبل از ثبت شرکت 35 درصد از سرمایه شرکت در بانک سپرده گذاری شود(سرمایه شرکت می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد که در صورت وجود سرمایه غیر نقدی باید در همان بانکی که برای سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص حساب باز شده است، گواهی صادر شود و به همراه نظر کارشناس رسمی دادگستری ضمیمه اظهار نامه شود). اگر سرمایه شرکت سهامی خاص، بعد از ثبت شرکت از مبلغ گفته شده کمتر شود، ظرف مدت یکسال باید نسبت به افزایش سرمایه شرکت  اقدام شود و در غیر این صورت هر فرد ذی نفع می توانند منحل شدن  را از اداره ثبت درخواست کند.
 • هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید حداکثر 5 نام سه سیلابی برای شرکت خود انتخاب کنید، در انتخاب نام ها دقت کنید که تکراری نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشند. مشاوران تکسفیری در صورت تمایل شما می توانند نام هایی را به شما پیشنهاد کنند که احتمال پذیرش آنها در سامانه ثبت شرکت بالاتر باشد.
 • شرکت سهامی خاص حتی اگر فعالیت های بازرگانی هم انجام ندهد باز هم یک شرکت بازرگانی محسوب می شود.

سهام در شرکت سهامی خاص

باید بدانید که ای شرکت  قادر نیست سهام خود را برای فروش در بازار بورس اوراق بهادار و یا پذیره نویسی عرضه کند. هریک از شرکا حتما باید یک سهم  داشته باشند تا جزو سهامداران محسوب شوند. سهام نیز در این دسته از شرکت ها به سه دسته بانام، بی نام و ممتاز تقسیم می شود.

کلیات و قوانین در خصوص هیئت مدیره

برای عضویت در هیئت مدیره سه شرط 1- داشتن اهلیت 2- عدم محرومیت و 3- داشتن سهم در قانون ذکر شده است.

وجود اهلیت: افراد صغیر که به سن قانونی نرسیده اند(محجور)و یا افرادی که حکم ورشکستکی آنها صادر شده باشد، فاقد شرط اهلیت می باشند.

عدم محرومیت: شخصی که می خواهد به عضویت هیئت مدیره درآید نباید طبق رای دادگاه از حقوق اجتماعی خود محروم شده باشد.

در شرکت های از نوع سهامی، یک رئیس و یک نایب رئیس توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند  و براساس ماده 109 قانون تجارت، باید در اساسنامه شرکت قید شود که مدت انتصاب اعضای هیئت مدیره و مدیر نباید بیش از 2 سال باشد. در شرایطی که رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند به وظایف خود عمل نماید، نایب رئیس این کار را انجام می دهد. باید توجه داشته باشید که، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس از بین هیئت مدیره انتخاب می شوند و حتما باید شخصیت حقیقی داشته باشند.

دعوت اعضا توسط رئیس هیئت مدیره و در صورت نبود او توسط نایب رئیس انجام می شود. وجود حداقل یک سوم از اعضای هیئت مدیره در دعوت مجامع و حضور بیش از نیمی از اعضا در جلسات هیئت مدیره  الزامی است.

نکته: حد نصاب رای گیری اعضای هیئت مدیره، اکثریت حاضرین می باشد(البته ممکن است این قانون در اساسنامه شرکت به صورت دیگری تایین شده باشد)

انتساب مدیرعامل چه شرایطی دارد؟

مدیرعامل توسط اعضا هیئت مدیره انتخاب می شود و باید دارای شخصیت حقیقی باشد.  مدیرعامل می تواند جزو سهامداران شرکت نیز باشد ولی داشتن سهام برای مدیرعامل الزامی نیست. طبق قانون تجارت مدیرعامل نباید به طور همزمان عهده دار سمت رئیس هیئت مدیره نیز باشد، مگر اینکه مجمع عمومی عادی با سه چهارم رای این امر را مورد تایید قرار دهند.

مدت  ماموریت مدیرعامل 1- درصورت محجوریت یا صادر شدن حکم ورشکستگی 2- در صورت استعفا یا عزل شدن و 3- تمام شدن مدت ماموریت که معمولا دو سال تایین می شود، به پایان می رسد.

قوانین مربوط به هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص، اعضای هیئت مدیره توسط کلیه سهامدارن و به اتفاق آرا برای نخستین بار و برای دفعات بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود.

بازرس در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل باید انتخاب شود که می تواند از بین سهامداران شرکت باشد. مدت تصدی خدمت بازرس یک سال می باشد و حق الزحمه بازرسین نیز توسط مجمع انتخاب کننده تایین و مشخص می شود.

بازرس در شرکت های سهامی چه وظایفی دارد؟

جنبه نظارتی وظایف بازرس در بررسی حساب ها و تمامی صورت های مالی که توسط مدیران تهیه می شود، صدق می کند. بازسان همچنین باید گزارش کاملی از وضع شرکت و روند اجرای امور به انضمام نظر شخصی خودشان،حداقل 10 روز پیش از تشکیل شدن مجمع عمومی عادی، به سهامدارن شرکت ارائه کنند. در صورتی دعوت نکردن اعضای هیئت مدیره از مجامع بازرسان می توانند این کار را انجام دهند.

در خصوص اخذ جواز کسب و اخذ جواز تاسیس به مشاوره نیاز دارید؟ میخواهید اقدام به اخذ پروانه بهره برداری کنید ولی نمی دانید چه مراحلی دارد؟ از کارشناسان تکسفیری کمک بگیرید!

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
 1. کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان
 2. گواهی عدم سو پیشینه برای بازرسان، مدیران و اعضا هیئت مدیره
 3. فرم نام های انتخابی به ترتیب اولویت
 4. فیش واریزی 35 درصد سرمایه تعهد شده شرکت سهامی خاص
 5. در صورتی که فعالیت شرکت سهامی خاص نیاز به مجوز داشته باشد ارائه اصل مجوز از ارگان مربوطه
 6. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو نسخه
 7. تکمیل اساسنامه و اظهارنامه دو جلدی و ارائه آن

اساسنامه شرکت سهامی خاص شامل چه مواردی می شود؟

 • نام شرکت (نام تایید شده نهایی از بین ۵ نام پیشنهاد شده )
 • موضوع شرکت
 • مدت شرکت که می تواند محدود یا نامحدود باشد. به طور مثال شرکت های سهای خاصی که برای کارهای پروژه ای ثبت شده اند مدت شرکت را محدود قید می کنند ولی معمولا شرکت های بازرگانی مدت شرکت را نامحدود قید می کنند.
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورت وجود(در صورت وجود شعبه یک نفر هم به عنوان مدیر شعبه تعیین می شود)
 • مبلغ دقیق سرمایه شرکت در هنگام تاسیس
 • تعیین تعداد سهام بانام و بی نام
 • مشخص کردن مبلغ پرداخت شده هر سهم
 • نحوه انتقال سهام با نام
 • نحوه تبدیل سهام بانام به بی نام و برعکس
 • طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات اخذ شده
 • مشخص کردن شروع و پایان سال مالی شرکت (سال مالی شرکت ها درکشور ایران معمولا از اول فروردین تا آخر اسفند است ولی شرکت هایی که سال مالی متفاوتی دارند می توانند در اساسنامه ذکر کنند)
 • و…

اساسنامه شامل موارد زیادی می باشد که تعدادی از این موارد در بالا ذکر شد. لازم به ذکر است که اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی خاص می توانند اساسنامه را بر طبق موارد مورد نظر خودشان تنظیم نمایند.

اظهار نامه شرکت سهامی شامل چه مواردی می باشد؟

برطبق ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت اظهارنامه سند ثبت شرکت های سهامی می باشد که باید موسسین شرکت مفاد آن را در دو نسخه تنظیم نمایند.

موارد اظهار نامه شرکت سهامی خاص:

 • نام و موضوع شرکت
 • میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت
 • میزان سهام بی نام و بانام ومبلغ اسمی مربوط به آن ها
 • میزان سهام هریک از تاسیس کنندگان
 • مرکز اصلی شرکت
 • آدرس کامل شعبه های شرکت در صورت وجود و مدیران شعبه
 • مدت شرکت
 • کلیه مشخصات و محل زندگی تاسیس کنندگان شرکت
 • بازرسین علی البدل و اصلی شرکت
 • اشخاصی که حق امضا دارند و مدیران شرکت
 • مشخصات کلی مدیرعامل و حدود اختیارات او
 • نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود
مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
 • در مرحله اول باید در سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها  به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ثبت نام کنید.
 • کلیه مدارکی را که ذکر شد تهیه کرده و به اداره ثبت شرکت ها تحویل بدهید.
 • هزینه مربوط به انتشار آگهی ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر هزینه های ثبت شرکت را پرداخت نمایید.
توجه

کلیه تصمیماتی که برای شرکت های سهامی خاص گرفته می شوند باید حتما در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار (برای شرکت هایی که در شهر تهران و کرج ثبت می شوند) و یا روزنامه های رسمی (برای شرکت هایی که در شهرستان ها به ثبت می رسند) چاپ شوند تا رسمیت پیدا کنند.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر همراه شما در ثبت شرکت در کرج و شهرهای دیگر

جهت دریافت مشاوره در خصوص ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج و یا خرید و فروش شرکت با مشاوران تکسفیری تماس بگیرید

سوالات خود را از ما بپرسید…