تنظیم طرح توجیهی

طرح توجیهی

طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی یا مطالعه امکان سنجی (feasibility study) روشی برای ارزیابی و بررسی یک پروژه می باشد. هدف از تنظیم طرح توجیهی شفاف سازی منطقی کاستی ها و نقاط قوت یک طرح عملیاتی یا کسب و کار می باشد که با استفاده از آن چشم اندازی برای آینده پروژه تعریف می شود. تا با کمک آن بتوان در مورد منابع مورد نیاز و تهدیدها بهتر تصمیم گیری کرد. انواع طرح توجیهی عبارت است از : طرح توجیهی کامفار، پرسش نامه صنایع و آمایش می باشد.

تنظیم طرح توجیهی

طرح توجیهی پیش از مرحله اجرای عملی پروژه و توسعه فنی آن تنظیم می شود. پس می بایست حاوی پیشینه پروژه و یا کسب و کار، صورت های مالی و حسابداری، جزئیات عملیاتی و مدیریتی، الزامات قانونی و مالیاتی باشد.
به بیان ساده تربا استفاده از تنظیم طرح توجیهی می خواهیم به بررسی تناسب بین هزینه های مورد نیاز برای شروع پروژه یا کسب و کار و ارزش و سود به دست آمده از طریق آن پرداخته می شود. به همین دلیل به عنوان یک سند مهم برای مطالعه جهت دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.
باید بدانید که در صورتی که طرح توجیهی شما مورد تایید قرار بگیرد، این امکان برای شما فراهم می شود که پروانه بهره برداری اخذ نمایید. بنابراین تنظیم طرح توجیهی یکی از ملزومات یک واحد صنعتی و یا یک کسب و کار نوپا می باشد.

نگارش طرح توجیهی چگونه باید باشد؟

برای کارآمد بودن نگارش طرح توجیهی باید به گویا و شفاف بودن آن توجه داشته باشید. طرح توجیهی یک پروژه خوب باید به خوبی بیانگر اهداف و راه رسیدن به آن باشد. و به نحوه نگارش شده باشد که مجریان پروژه و یا سرمایه گذاران به روشنی مفهوم پروژه را درک کرده و برای مطالعه بیشتر آن کنجکاو و راغب شوند.
نکته دیگر اینکه، طرح توجیهی به دلیل شامل بودن سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، نحوه برآورد سود و زیان و بازدهی و دوره برگشت سرمایه و…. سندی است که آماده ارائه به بانک می باشد. پس در نگارش آن باید تمامی این نکات لحاظ شود.
برای نگارش طرح توجیهی به سیاقی که بیان شد قطعا نیازمند تخصص های فراوانی همچون تسلط به نرم افزارهای محاسبات مالی، دسترسی به بانک های اطلاعاتی، بررسی استراتژی های بازاریابی و خدمات و محصولات و… می باشد. با توجه به اینکه برای نگارش طرح توجیهی در هر تخصص نیازمند وجود متخصص در همان حرفه دارید، کنار هم داشتن تمامی این تخصص ها در کنار هم غیر ممکن به نظر می رسد. پیشنهاد ما به شما این است که امور مربوط به تنظیم طرح توجیهی کسب و کار خود را به تیم تخصصی محک بسپارید.

نگارش طرح توجیهی در 5 فصل زیر انجام می شود:

  • معارفه محصول یا فرآیند صنعتی
  • توصیف و شرح کامل فرآیند تولید محصول یا کسب و کار
  • بررسی و امکان سنجی بازار هدف
  • برآورد و محاسبات مالی
  • محاسبه کامفار
تنظیم طرح توجیهی

مژده! مژده ! تدوین طرح توجیهی به صورت تخصصی توسط کارشناسان موسسه ثبتی و حقوقی انجام می شود…

تنظیم طرح توجیهی چه مراحلی دارد؟

مطالعه امکان سنجی:

مطالعات امکان سنجی باید توسط شخص ثالثی که جزو سرمایه گذاران و شرکای پروژه نیست، انجام شود. چون ممکن است توجه زیاد به مزیت های پروژه موجب خوشبینی بیش از حد عاملان پروژه یا سرمایه گذاران شود.بدین ترتیب، تهیه طرح توجیهی با بهره گیری از یک مشاور که به عنوان شخص ثالث و خارج از پروژه می باشد، موجب موشکافی بسیار دقیق تمامی جوانب مثبت و منفی پروژه خواهد شد و سرانجام به نتیجه بهتری خواهد رسید.

بنابر مطالب بیان شده اینچنین برمی آید که این دسته از مطالعات اولین گام در مراحل تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. پس باید در ابتدای کار و با عنوانی همچون پیشنهاد سرمایه گذاری بیان گردد. به همین دلیل مطالعات امکان سنجی باید به شکل ابزاری تحلیلی که محدودیت ها و توصیه هایی برای پیشرفت امور و بهبود نقاط ضعف ارائه می کند، در نظر گرفته شود.

بعضی از متفکران، مطالعات امکان سنجی را نوعی بررسی بر پایه تحلیل و آزمایش می دانند که اطلاعاتی  را که برای تصمیمات مهم در مراحل بعدی همچون طراحی مهندسی و اجرای پروژه و سرمایه گذاری است را فراهم می کند.باید بگوییم که در طی مرحله مطالعه امکان سنجی به پرسش” آیا می شود پروژه مذکور را اجرا کرد یا سرمایه ای به آن اختصاص داد؟” پاسخ مثبت یا منفی داده می شود. و روال بعدی برخورد سرمایه گذار با مسئله کاملا مشخص می شود.

محتوای امکان سنجی:

باتوجه به مفاهیم مطالعات امکان سنجی دریافتیم که گزارش مطالعات امکان سنجی و یا طرح توجیهی باید دربردارنده تمامی جوانب پروژه باشد. برای رسیدن به این هدف، یک طرح توجیهی دارای سرفصل های زیر می باشد:

بخش اقتصادی

مشخصات مربوط به محل پروژه، نحوه دسترسی به نیروی انسانی متخصص یا ساده، امکانات مورد نیاز مثل آب و برق و انرژی، تاثیرات اقتصادی اجرایی شدن پروژه در سطوح منطقه و بین الملل و راه های دسترسی به مکان پروژه در بخش اقتصادی بررسی می شود.

‏ بخش بازار

اطلاعات مرتبط با شرایط بازار و برنامه های فروش محصول یا خروجی پروژه، رقابت در بازاز و تعهد به مشتریان در این قسمت از گزارش درج می شود.

بخش فنی

این بخش در طرح توجیهی باید توسط افرادی که در زمینه طراحی و اجرا پروژه های مشابه تجربه دارند نگارش شود. در این بخش نخست، مناسب بودن محل اجرای پروژه با درنظر گرفتن ملزومات طرح و تبعات ناشی از اجرا شدن آن در منطقه بررسی می شود.

در این بخش تمامی محدودیت های اجرای پروژه مشخص شده و هرعاملی که در موفقیت احتمالی پروژه دخیل است بیان می شود. هزینه های اجرا وتوسعه پروژه نیز تخمین زده می شود.

دیگر مشخصات فنی پروژه همچون محاسبات مهندسی و طراحی فرآیند های موجود در پروژه در بخش فنی مورد تشریح قرار میگیرد.

بخش مالی

این قسمت از طرح به انجام محاسبات مالی هزینه ها و درآمدهای پروژه و پتانسیل پروژه، تخمین گردش مالی و همچنین مقدار اعتبار اولیه موجود نزد صاحبان سرمایه برای راه اندازی و اداره پروژه پیش از داشتن درآمد که شامل هزینه های تامین مواد اولیه و دستمزد کارکنان و محاسبه نقطه سر به سر و نرخ بازگشت سرمایه اختصاص داده می شود.

بخش مدیریت

این قسمت به بررسی سوابق کاری و تجربه مدیران پروژه به جهت مشخص کردن میزان توانمندی آنها در مدیریت پروژه اختصاص داده می شود.

لازم به ذکر است که بنا به شرایط سرمایه گذار و یا واحد مراجعه کننده ترتیب قرارگیری هرکدام از بخش های ذکر شده تغییر خواهد کرد.

خرید و فروش طرح توجیهی آماده در موسسه ثبتی و حقوقی محک

طرح توجیهی برای گرفتن وام

تنظیم طرح توجیهی برای اخذ وام

مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات بانکی و وام ها به این صورت است که، هر یک از بانکهای کشور قالب خاصی را  به عنوان قالب مورد تایید خود برای طرح توجیهی معرفی نموده اند. این قالب ها با وجود تفاوت هایی که باهم دارند، می توان این چنین گفت که هسته اصلی تمامی قالب ها بر اساس چارچوب تایید شده توسط بانک صنعت و معدن می باشد.

باتوجه به اینکه بعد از تشکیل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران، کوشش های فراوانی برای ایجاد یکپارچه سازی در چارچوب کلی گزارشات امکان سنجی انجام شده است. اما با وجود اینکه می توان سرفصل های کلی طرح توجیهی را تعیین کرد و در سیستم بانکی کشور استفاده کرد، حقیقت این است که محتوای هر طرح را باید باتوجه به ماهیت آن مشخص کرد. پس نتیجه می گیریم که نمی توان چارچوب قطعی و کلی برای تمامی متقاضیان سرمایه گذاری و اجرای طرح ها تنظیم کرد و از مشاوران خواست که آن را عینا اجرا کنند.

پس باید اذعان داشت که کارشناسان سیستم بانکی اکثرا به بررسی شکل و ظاهر گزارشات مطالعه امکان سنجی اهمیت می دهند.

نظر به تخصصی بودن امور مرتبط با تنظیم انواع طرح توجیهی، جهت دریافت مشاوره با کارشناسان موسسه ثبتی و حقوقی محک تماس حاصل فرمایید.